E-Card спечели финансиране в размер на 1 млн. евро

27 Септември 2011

Преди няколко месеца E-CARD получи одобрение по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., във връзка с изпълнението на проекта „Внедряване на нова услуга за България – мобилен маркетинг“. 


Тази програма е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата се финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. 


E-CARD спечели доверие, че ще спазва стратегическите приоритети и насоки, описани в проекта, за развитието на българската икономика. Ще наблегне на дейности, спомагащи за преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Световния пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни, чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз.
Всички новини